Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

28˚C
16˚C

قندهار فردا آفتابی

36˚C
16˚C

هرات فردا آفتابی

38˚C
14˚C

مزارشريف فردا آفتابی

36˚C
19˚C

غزنی فردا آفتابی

28˚C
12˚C

جلال آباد فردا آفتابی

36˚C
26˚C

باميان فردا آفتابی

26˚C
8˚C

زرنج فردا آفتابی

41˚C
20˚C

ميمنه فردا آفتابی

34˚C
13˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

نبود آب آشاميدني صحی؛ فاجعه اي در راه

تهيه شده توسط سهيلا وداع خموش
شنبه 05 سرطان 1389 ساعت 09:05

 

آب آشاميدني صحي يكي از معضله هايست كه بسياري از مردم افغانستان نه تنها از آن محروم اند، بلكه خطريست براي نزديك شدن به مرگ. ‌ ‌

از آنجاييكه افغانستان اقليم خشـــك دارد و محاط به خشكه مـي باشد، نباريدن باران؛ در چند سال اخيراين مشكــل را دو چندان ساخته است. نبود سيستم كاناليزاســـيون، فرهنــگ نادرست استفاده از آب، بـــي توجهـــي مسوولين در برابر تخطي هاي شهروندي مبنـي برپاك نگهداشتن آب، گسترش خانه هاي خودسر در شهرها،  اعمار بلند منزل ها و رعايــــت نكردن سيستم درست فاضلاب، ازدياد چاه هــــاي خودسر جذب كننده، سرباز و سپتيك وغيره سبب شده است تا از يك سو آب هاي سطحي كشور در معرض خطر باشد و از جانب ديگر سطح  ميزان آلوده گي آب را  بلند برده و ساكنان اين مرز و بــــوم را بـــا تهديد هاي جدي  مواجه سازد.

طبق اظهارات شركت آبرساني افغانستان تنها دومليون نفوس در سراسر كشور دسترســـي به آب آشاميدني صحـــي دارند. حال آنكـــه نياز مندي مردم به  آب درسطح  كشور ، 300 هزار مترمكعب در 24 ساعت بوده و سالانـــه  936.68 مليون متر مكعب آب مورد ضرورت مـــردم مي باشد. به گفته رئيس شركت آبرساني افغانستان همين اكنون در سراسر كشور 55 مخزن آب زير زميني و 56 مخزن آب ارتفاعي وجود دارد كه حجم مخازن به 62351 متر مكعب مي رسد.مقدار پمپ شدن روزانه آب در كشور به 97534 متر مكعب آب توليد شده و 1576 نل هاي آب عامه است  كـــــه مردم از آن استفاده مي‌كنند. اين در حاليست كـه در سطح كشور 124 مليون مترمكعب آب هاي شيرين موجود است. ‌ ‌


تعرض به ذخاير آب سطحي

داد محمد بهير رئيس عمومي شركت آبرساني افغانستان مي گويد:"در سطح افغانستان140 هزار مترمكعب آب در ساعت، توليد داريم كه تنها در كابل 35 هزار مترمكعب آب، در يك ساعت توليد مي گردد. تنها در 18 ولايت ديگـر 40 ذخيره آبي موجود است ولي با آنهم ما بــا كمبود آب روبرو اسيتم. با تاسف بازهـــم امسال خشكسالي است و اين خود نمايانگر كم آبي مي باشد. زيرا آب آشاميدني ما متكي به برف و باران مي باشد، ما زماني مي توانيم از حوزه هاي دريايي پنجگانــــه خويش استفاده كنيم كه تصفيه آب وجود داشته باشد."  ‌ ‌

آقاي بهير افزود:"مــا در دو بعد ( بعد داخلي و سهولت آب بــــــراي مــــردم و بعد سياسي آن كه نگذاريم آب هاي شيرين از مرز ها بيرون روند)  بالاي آب هاي افغانستان كار مي كنيم كه چطور و با كدام ميكانيزم بتوانيم، آنرا تقويت بخشيم، چون 70 الي 80 در صد امـــراض در كشور ناشي از آب آشاميدني غير صحي مي باشد. ما 44 مليون متر مكعب آب در يكسال در شهر كابل داريم ، كه اين خود مشكل است و مــــا مجبور استيم كه آب را از اطراف كابل به داخل شهر رهنمون سازيم. اگر آب را از مقدارمعين زيادتـــــر بكشيم، آب ذخيره كم گرديده و ما با كمـــبود و حتــــــي نبود آب، روبرو خواهيم شد.

او افزود:"در برخـــــي مناطق مانند سمنگان، جوزجان وانـــــدخوي اصلاً  آب آشاميدني صحي وجود نــــدارد، زيــــرا آب آن مناطق شور است. همچنان در كنار چـــاه هاي بگرامي و تپه كارته نو كابل، چاه هـــاي خودسر وجود دارد كه اين خود مخرب كنندهء‌‌ آب آشاميدنـــي مي باشد. حال آنكه  قانون آب طوري است كـــه نبايد تا 500 متري يك ذخيره كسي سكونت داشتـــه بـــاشد و يا حيوانات اهلي وغير اهلي از آنجا گشت و گذار نمايند. ‌ ‌

آقاي بهير مي افزايد:"در كشور ما هيچكس قانون آب را مراعات نمي كند، با تاسف ميبينيم كه از  آب هاي آشاميدني در زراعت، صنعت، فاضلاب  و غيره استفاده بـــــه عمل مـــي يايد. و اين ضربه مهلك به آب است. در بسياري نقاط زميندار ها با ما در رقابت اند، بطور مثال؛ چاه هاي عميق ما 40-60  كيلو متر حفر شده اند  و آنها 60-70  كيلومترچاه حفر مي كنند و از آن با ظرفيت بلندترآب مي كشند و در زراعت استفاده مــي نمايند. اين كارعمر منابع آبي را كم ساخته وخيلـــــي خطرناك مي باشد. از جانب ديگر؛چاه هــــاي عميق خانه هاي رهايشي نيز مشكل آفريـــــن است. استفاده از چاه هاي عميق ، فاضلاب، سپتيك و غيره خود در آلوده گي آب نقش دارند. زيـرا چاه هاي سپتيك ازچاه عميق آبي بايد حد اقل 15 متر فاصله داشته باشد. ‌ ‌


آب؛ فاجعه يي در راه ‌ ‌

محمد يونس زمينداوري رئيس آبرساني كابل مي گويد: "40 در صـــد مـــردم كابل به آب صحي دسترســـــي دارند و 60 درصد مردم از آب صحي بي‌بهره انــد. ‌‌فعلاً 40- 50 هزار متر مكعب آب در شهر كابل روزانه توزيع مي گردد.فعلاً 42 حلقه چاه عميق ، دو كاريز وسه پروژه بزرگ در سه نقطه شهركابل وجود دارد كـــــه تا 70 هزار مترمكعب روزانه ظرفيت دارند. هرچند 98 درصد آب شبكه هاي ما پاك است،بشرطـــــي كه آب در مسيرراه ملوث نشود.

با تاسف چاه هاي سپتيك، كثافات شهري و رسوب آنها  به آب هـــاي زير زميني، تشناب هاي بدرفت منازل، كثافات درياي كابل همه و همه  در آلوده شدن آب نقش بارز دارند. اين يك خطر جدي است، اگر اين حالت تا ده سال ديگر دوام پيدا كند، ما آب صحي خود را كاملاً از دست مي دهيم و اين يك فاجعهء در راه است."

اعمار خانه هاي خود سر در نزديك ذخاير آبي ، به خصوص در كارته نـــو تنفس را بر ذخيره تنگ ساخته و آن را در محاصره قرار داده است.  كاسه ها و ذخاير آب بايد از تعرض مصئون شوند و مردم بايد درحفظ آن بكوشند."

در همين حال مردم كندهار نيز از داشتن آب صحي شكايت دارند و مــي گويند كه اكثر مردم از آب  بمبه هاي دستي و نل ها استفاده مي كنند كه آب آن قابل اعتماد نمي باشد.

شبكه آبرساني ولايت كندهار؛از 40 سال قبل تا كنون فعاليت داشتـــه واكثر نلهاي آن سوراخ برداشته اســـت، از اينرو كثافات و فاضلاب در آن نفوذ مي كند. امــــا در ولســـوالي هاي دور دست و قريه جات مردم از آب كاريز ها و آب هاي ايستاده كه هم مواشي از آن استفاده مي كنند و هم مردم از آن مي نوشند. بــــــه گفتهء مقامات صحي ولايت كندهار، 15 در صد مردم از آب صحي برخوردارند، ولي متباقي از آبهاي غير صحــي استفاده مي كنند كه اينكار سبب شيوع امراض مختلف در كندهار شده است. ‌ ‌

عبدالوهاب همراز رئيـــس آبـرساني ولايت كندهار مي گويد: "دو ذخيره و 15 چاه عميق آب در اين ولايت وجود دارد . در ايـن اواخر كار  روي اين  ذخاير از سوي بانك جهانـــي و بــــرخي موسسات خدماتي در جريان است كه با تكميل اين پروژه 60 در صد مردم از آب صحي مستفيد خواهند شد."

سيد محمد باشندهء‌‌ منطقه شهر كهنه ولايت كندهار مي گويـد: "ما بــــا مشكل جدي آب روبرو استيم و اين موضوع سبب شده است تا اولاد هاي بخاطر دسترسي و انتقال آب آشاميدني به نقاط دور دست بروند و از رفتن به مكتب باز مانند. آب  نل ها و بمبه ها قابل اطمينان واستفاده نيست، زيرا  اعمار بلند منزل هـــا و حفر چاه هاي فاصلاب خود سر، سبب شده است كه اكثر آب هاي سطحي اين ولايت را آلوده سازد.


عدم هماهنگي بين ارگان ها

نور الله مدير فني پروژه آب رساني دارالامان شهر كابل مي گويد: "هماهنگــي و همكاري منظم بين ارگان هـــــاي وزارت مخابرات و تكنالوژي، شهرداري كابل، وزارت انرژي و آب، شركت هاي ساختماني و غيره وجود ندارد، زماني كه يكي از اين ارگان ها كار را در يك ساحه آغاز مي كنند، ما را در جريان نمي گذارند و بسيار واقع شده است تا شبكه هاي زير زميني و نــــل هاي آبرساني ما با وسايط چون لودر و اسكواتور هــــا صدمه  ببينند و بعد آنرا به حال خودش گذاشته و پي كار شان مي روند تاحال در چندين مورد نل هاي شبكه آبرساني سوراخ برداشته امـــــا آنـــها غير مســـلكي آنرا در پلاستيكي پيچانيده و دوبــاره با خاك مي پوشانند كه در نتيجه نه تنها ضايعات آب به وجود ميايد،  بلكه آب هم آلوده ميشود. ‌ ‌

انجنير محمد ياسين هلال سرپرست رياست كنترول ساختمانهاي اساسي شهرداري كابل در اين مورد مي‌گويد: ‌

"هماهنگي چيز حتمي مي باشد كه بايد وجود داشته باشد، ما زماني كه كاري را در ساحه اي آغاز مي كنيم، بـــــا ارگانــــهاي ذيربط، مكاتب تبادله مي‌شود، ولي قبل از ايــن كه به شبكه صدمه وارد گردد بايد اقدام شود نـــــه زماني كه بعداز صدمه ديدن سر و صدا ايجاد گردد.“

او مــــي گويـــد: "شهرداري كابل،مسووليت آبرساني را درسطــــح كابـــل ندارد ، اما از اينكه كاناليزاسيون در كشور وجود ندارد، بناٌ چاه هاي عميق و سپتيك زير پوشش مـا مي باشد كه عجالتاً  تا اندازه روي آن كنترول داريم. با آنكه در قسمت نمرات رهايشي و بلند منـــزل هــــا تـــخطي هاي صورت گرفته  قسميكه در ساخت آنها از چاه هاي جاذبه كار گرفته مي شود. با آنكه تمام بلند منزل هاي كابـــــل با چاه هــــاي سپتيك و حايق كاري مجهزمي باشند ولي تخليه آن براي محيط زيست خوب نيست، اما چاره جز اين نداريم.

او در قسمت پاكســازي كثافات، از شهر كه در آلوده شدن آب نقــش اساسـي دارد، مي گويد: در قسمت مبارزه با كثافـــــــات شهري بايد ظرفيت شهرداري كابل بلند برده شده و اداره و امكانات آن زياد گردد. ‌ ‌


آب آلوده،مشكل همه ‌ ‌

داكتر عباس بصير معين اداره محيط زيست مي گويد: يكي ازنگراني هاي اداره محيط زيست آلوده گي آب هايــــــي است كه ما از آن استفاده مي‌كنيم. عـــدم سيستم كاناليزاسيون در كشور، نبود سيستم منظم زبالـــه هاي شهري، آلوده گي محيط زيست و نبود فرهنگ  شهري عواملي اند كه تاثير مستقيم بـالاي آب آشاميدني دارند. هر چند كاسه هاي آبـــي بــــه خصوص در كابل آلوده نيستند، امــــا درمعــرض خطر قـــرار دارند.طبق برآوردهاي كه صورت گرفتــه 10 الي 20 فيصد آب صحي در كشور وجود دارد وبــين 20 -25 فيصد مردم كابل از آب هاي صحي بهره مند هستند. ‌ ‌

او افزود:"موجوديت گـازات مضر؛ مواد سربي و  30 فيصد مواد غايطهء‌‌ انساني شهروندان در هوا چيزيست كه با باريدن باران اين عناصر به زمين پايين آمده و در نتيجه آب هاي روي زمين و زير زمين را ملوث مـي سازد. حدود 70 در صد آلوده‌گي هوا و آب ناشي از تـــرافيك و گازات مضره و سرب هــــاي مخلـــوط بــــه تيل است كه باعث امراض گوناگون مي شود . در اين قسمت كميسيون و يك كميته روي كيفيت آب كار مي كنند. ‌ ‌


شيوع امراض ناشي از آب غيرصحي

به گفته يكـــي ازداكتـــران مسوول، باشروع فصل گرما بيش از 20 درصــــد از مريضان مراجعه كننده به شفاخانه هـــــا كسانـــي اند كه در نتيجهء استفاده از آب غيرصحي مريض شده اند.

روح الله باشندهء‌  شهر كابل مي گويد: "از ترس مصاب شدن به امراض نمــي توانم، درهوتل هاي شهر غذا بخورم،چون آنها نظافت و حفظ الصحه را مراعات نمي كنند. چندي قبل با خوردن غذا، در يكي از رستورانت ها مريض شدم و حال از خوردن غذا در بيرون از خانه اجتناب مي كنم.

قدرت الله؛ مالك پاكيزه رستوانت واقع پل باغ عمومي كابل مي گويد:  آب مورد استفاده ما آب نل  است كـه صحــي مـــي باشد. اگر احيانا توقفي در آبرساني ايجاد شــده باشد، مــــا چاه هــاي عميق داريم كه در برخي حالات از آن استفاده كنيم. اين آب كدام مشكلي از لحاظ كيفيت ندارد. اما برخي اوقات كلوريشن مـــي گردد كـــه كمي بو مي دهد. آپارتماني كه رستورانت مـــا در آن موقعيت دارد، با سيستم چاه سپتيك مجهر مي باشد و مواد فاضله آن به شكل منظم به بيرون از شهر انتقال مي يابد.

داكتر صادق نعيمي موظف در شفاخانه انتاني مي گويد: "درسال 388  مــريضاني كه در شفاخانه انتاني مراجعه كرده اند، به تعداد  6347 مريض سراپا  و 3243 مريض داخل بستر ثبت گرديده اند و بــــــه همين ترتيـــب در دو ماه اول سال جاري (1389) بــــه تعداد 1378 مــــريض سراپـا و 880 مريض داخل بستر در اين شفاخانه ثبت شده  كه از نقاط مختلف شهـــر كابل بــــه مـــا راجع شده اند. بيشترين مريضان مــــا مصاب به اسهالات شديد بوده اند كه ناشي از استفاده آب هاي غير صحي و غذاي ملوث به ميان آمده است."

‌او افزود:" آب آشاميدني بايد عاري از مكروب ها باشد، آب هــــا غير صحــي سبب امراض جهاز هضمي  مثل قـــي و اسهالات ، كولرا، محرقه، يك نوع زردي، آميب، كيست هاي كه از آب غيرصحي به ميان مـــي يايد مانند پيچش خونـــي و... را بار مياورد.  خوشبختانه واقعات انتان در يكي دو سال اخير كاهش يافته است. ‌ ‌

بــــه همين تـــرتيب باشنده گان جلال آباد و برخي مناطق ولايت ننگرهار از نبود آب آشاميدني صحي  شكايت دارند.

داكتر يــــوسف احـدي مسوول حفظ الصحه رياست صحت عامه اين ولايت مي‌گويد: ”تنها 20 فيصد مردم ننگرهار دسترسي به آب صحي دارند و متباقي از آب هاي غير صحي استفاده مي كنند.“  ‌

سيد اسماعيل باشنده منطقه خوگياني ولايت ننگرهـار مـــي گويد: "بلند منزل ها و خانه هاي مقامات بلند پايهء ايـــــن ولايت كه فاقد سيستم چاه هاي سپتيك مــي باشند، سبب شده است تا مواد فاضلاب آن به كوچه هـــا سرازير شود و حتي آب هاي سطحي را آلوده بسازد و مردم به امراض دچار شوند.“

شكايــــات مـــردم ننگرهــار در حالي صورت مي‌گيرد كه ولايت ننگرهار يكـــي از ولايات است كه بيشترين منابع آبي را در اختيار دارد. ‌ ‌

از جانــب ديگـــر بـــه گفتهء‌‌ سخنگوي وزارت صحت بــه تعداد 20 فابريكه آب معدني  در سراسر افغانستان در اين وزارت ثبت و راجستر اند كه 13 آن در كابل و متباقـــي در شهر هاي بزرگ كشور به توليد آب صحي معدني مي پردازند و اين آب مورد استفاده خارجي هــا موسسات،انجوها و غيره قرار مــــي گيرند. امــــا شكــايات از آن است كه گفته مي‌شود، برخي از ايــــن فابريكـــه ها از آب هاي ملوث نل هاي شهري پــــركاري گرديده  و به مردم عرضه مي گردد.  ‌ ‌

فيض محمد روكـي رئيس فابريكه آب معدني طبعيت مي گويد:"ما جواز فعاليــت را از اداره آيسا و سند كاري را از وزارت صحت بدست آورده و مطابق به آن فعاليت مي كنيم. وزارت صحت هر ماه يكبار به خاطر چك و كنـــترول كيفيت آب مراجعه مي كنند، ما لابراتوار هــاي مجهز داريم ولي هيچگاه  آب را جهت كنترول به شركت آبرساني نبرده ايم؛ چون از مـــا تقاضـــاي چنين كاري صورت نگرفته است. مشكل ما در پاركهاي صنعتي اينست كه در اين منطقه آب ها آلوده و شور مي‌باشد. به همين خاطر آب خويش را از چشمــه هـــاي كلان پغمان انتقال مـــي دهيـــم و بـــــعد از تصفيه و تبخير به مشتريان عرضه مي داريم.  ‌ ‌

رئيس تصدي آبرسانــي كابل مي گويد: "اكثر فابريكات توليد آب معدنــــي بــدون جواز فعاليت دارند كه بايد آب آنها چـــك و كنترول گردد و براي لابراتوار نزد آبرساني مراجعـــه نمايند كه متاسفانه چنين نيست. ما اسنادي در دسـت داريم كه برخي فابريكات بدون هيچ گونــه تصفيه و تبخير از آب نل ها در بوتل ها جا سازي نموده و به فروش مي‌رسانند.  شما فكر كنيد كه اگر يك در يك ناحيه آب نل بنا برعواملي آلوده شود، چـــه پيش خواهد آمد. اين كمپني ها بـايــــد تخصص و اجازه نامه و لابراتوار هاي منظم داشته باشند.  ‌ ‌

داكتر غلام سخي نور اوغلي سخنگوي وزارت صحت مي گويـــد: وزارت صحت واقعاً  از نبود آب آشاميدني صحـــي نـــگران مــي باشد. سالانه در سراسر كشور 50-60 هــــزار طفل از اثر اسهالات، كولرا،  آميب و محرقه كه ناشي از  آشاميدن آب غير صحي مي باشد، تلف مي شود. ‌ ‌

تا هنوز روشن نشده است كه كدام نوع مواد كيمياوي در آب غيـــر صحـي وجود دارد كه سبب مرگ و مير اطفال مــــي شود. ما يك سلسله تلاش هاي را روي دست داريــم، از جمله سروي را براه انداخته ايم تا بدانيم كـــه كدام عامل بيشتر سبب مرگ و مير مادران و اطفال ميشود. ما به همكاري ارگان هــاي ديگـــر در قسمت كلوريشن شدن آب، برخـــي طـــرح هــــاي را براي صحي ساختن آب پيشنهاد ميكنيم. ‌ ‌

تلاش براي بهبود آب و سيستم كاناليزاسيون

نجيــب الله پتان رئيــــس عمومـــي تـصدي آبرساني افغانســــتان مـــي گويد: از سال 2002 به اينسو مطالعات تخنيكــي 34 ولايت افغانستان را توسط متخصيصين بــــانك جهانـــي، جرمنــي و USAID انجام داديـــم كــه به اساس آن، پلان سرمايه گذاري سه مرحلـــه يــي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت ترتيب شده است كه فعلاً ما در پلان كوتاه مدت قـــرار داريم. اكنون در 17 شهر، شبكه هاي خدمــــات آبـــرسانـــــي فعاليت دارد. درمجموع از6.6 مليون نفـــوس شهري ما به دو مليون نفوس خدمات آبرساني را مهيا ساخته ايم.  دراين مرحله ( كوتاه مـــدت) حدود 50 مليون دالر تمويل مشترك بانك جهانــــي و جرمنـــي از 2007 شروع و الي ختم دسمبر2010  به پايه اكمال خواهد رسيد.30 مليون دالر سرمــايـــه گذاري در 14 مركز ولايات به كمك بانك جهاني رويدست است."

حبيب الله حوران رئيس آبر ساني ولايت هرات مي گويـــد: درحال حاضر 95 فيصد باشنده هاي شهر هــــرات و باشنده هاي 6 ولسوالي  از جمع 15 ولسوالي هرات  از آب صحي آشاميدني مستفيد اند و با تكميل شدن ايـــن پروژه در شمال شهر كه تا اواخـــر سال روان  دوام خواهد يافت، اين رقم صد در صد مي گردد .

در ولايت هرات اعمار ذخيرهء‌‌ 3000متر مكعبي  ، حفر 10 حلقه چاه آب آشاميدني و تمديد حدود 450 كليو متر نل در سطح شهر از كار هاي ايست كه در چند سال اخير صورت گرفته است .

در همين حال آقاي بهير رئيس عمومي شبكه آبرساني افغانستان مي افزايد:  هرات، كندز، بلخ و ننگرهار از جملــــه ولايـــــاتــي اند كه بيشترين خدمات آبرساني را دارا مــــي باشنـــد و در ولايات ديگر نيز به سرعت كار جريان دارد. ‌ ‌

ما در شش شهر بزرگ،لابراتوارهاي آبي داريم كه در سه بخش بيولوژيكــــي، كيمياوي و فزيكي آب را  آزمايش ميكند. حد اوسط مصرف آب در 24 ساعت بــــــراي يــــك فرد 120 ليتر مي باشد. او مي‌افزايد: "ما در دو بعد كاناليزاسيون و آب رساني كار مي كنيم. با يك كمپني بنام جايكا قرار داد را به امضا رسانيدم كـــه اين كمپني  در شهر جديد كابل  كار خواهد كرد. در پهـــــلوي آن در شهر كابل به خصوص منطقه شهر نو و وزير اكبر خان  مطالعات تخنيكي را شروع كرديم كه اين پروژه ها  2.8 بليون دالر هزينه برخواهد داشت و پيشنهاد آن نيز ارائه شده است. اما اين كار به خاطر با كندي مواجه شده  كه ما با كمبود آب مواجه استيم،چون سيستم كاناليزاسيون و حركت دادن  فاضلاب، آب وافر مي خواهد. ‌


عوامل و راه حل:

آقاي نجيب الله  پتان مي گويد: سه عامل عمده در راستاي آلوده گي آب وجود دارد، يكي عدم موجوديت كاناليزاسيون، افزايش حفرچاه هاي خودسر و سپتيك؛ در شهر ها و موجوديت آنان در نزديك وحتي داخل شبكه هاي آبرساني كه مخرش گازايتان و ميتان كه عامل اصلي آلوده گي و غير صحي شدن آب مي باشند، ميشود.

وي به اين باور است كه در شرايط كنوني افغانستان به وجود آمدن كاناليزاسيون ، تخريب چاه هاي جاذبه، تخريب چاه هاي سپتيك كه در نزديك شبكه هاي آبرساني وجــــــود دارد، راه حل اين موضوع مي باشد. همچنين شهرداري ها بايد چاه هاي سپتيك را كاملاً تحت كنترول داشته وهرچاه بايد كود نمبر داشته باشد. يك بخش خاص بايد براي راجستريشن چاه هاي بدرفت وجود داشته باشد و همچنين بايد آب رو هاي كنار جاده طوري اعمار شوند كه آب در آن ايستاده باقي نماند واز جانب ديگر  كاسه هاي آبي بايد مانند مردمك چشم نگهداري شوند.  ‌ ‌

از سوي ديگر داكتـــرعباس ”بصير“ معين اداره محيط زيست افغانســـــتان راه انـــــــــــدازي كاناليزاسيون، فعال شدن سيستم منظم انتقال زباله هاي شهري و خود داري از حفر چاه هاي جاذبه، مي توانند تا حدي زيادي از آلوده شدن آب در كشور جلوگيري كند.  چون 25 در صد مردم از  آب  چاه ها استفاده مي كنند بنا¸ بايد مراقبت جدي صورت گيرد و نگذارند ،آب ها آلوده شوند. ‌ ‌

شاروالي كابل نيز ايجاد شبكه هاي شهري، ايجاد تصفيه خانه هاي جمعي و انفرادي را راه حل كوتاه مدت اين مشكل مي داند.

آقاي هلال مي گويد: يگانه دليل نگراني شاروالي كابل از موجوديت بلند منزل هاي خود سر، موضوع سيستم فاضلاب آنها مي باشد.اكثر اين بلند منزل هاي كه زير ساختمان استند، از لحاظ اصولي نقشه هايشان از سوي شاروالي كابل منظور نشده است. ‌ ‌

نتيجه گيري

تا زماني كه يك استراتيژي منظم و عملي در زمينه آبرساني و كاناليزاسيون در نظر گرفته نشود، هماهنگي بين ارگانهاي ذيربط و فرهنگ  طرز استفاده درست از آب به ميان نيايد، جلو حفر چاه هاي عميق خود سر و گسترش خانه هاي خودسر درنقاط كه ذخايرآب در آنجا قرار دارد، گرفته نشود، كنترول بر سيستم فاضلاب بلند منزل ها به وجود نيايد، تصفيه خانه هاي آبي ايجاد نگردد، نميتوان به صحي شدن آب خوشبين بود، بلكه فاجعه يي نيز در راه خواهد بود. ‌

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (2)

نوشتن نظر